Potencjał druku 3D dla branży motoryzacyjnej

W Europie Środkowo-Wschodniej odbywa się wiele spotkań zakupowych dla przemysłu motoryzacyjnego. Jednym z najważniejszych jest Automotive CEE Day, organizowany w Opolu przez firmę Automotive Suppliers, w którym uczestniczy również zespół Fibometry.

Automotive CEE Day to platforma spotkań B2B dla firm z sektora motoryzacyjnego, dla których jest to nie tylko okazja do nawiązania kontaktów biznesowych i pozyskania nowych partnerów, ale również możliwość zaprezentowania potencjału produkcyjnego druku 3D dla branży motoryzacyjnej.

Druk 3D odgrywa coraz większą rolę w przemyśle motoryzacyjnym. Pozwala min. na tworzenie prototypów elementów samochodowych w sposób szybki, precyzyjny i opłacalny. Wytwarzane w ten sposób części mogą być następnie testowane i udoskonalane przed rozpoczęciem masowej produkcji.

Najlepszymi technologiami druku 3D dla motoryzacji są: Selective Laser Sintering (SLS) – metoda wykorzystująca laser do spiekania drobnego proszku polimerowego zgodnie z zadanymi przekrojami tworząc wytrzymałe części oraz Multi Jet Fusion (MJF) – technologia wykorzystująca wiele głowic drukujących, które nakładają specjalne dobrane płynne agenty zaczerniając przy tym zadane przekroje, zaś wysokowydajne lampy spiekają materiał zgodnie z przekrojami warstwa po warstwie, umożliwiając przy tym produkcje równie jakościowych części jak w SLS.

Druk 3D jest istotny dla branży motoryzacyjnej ze względu na jego zdolność do szybkiego prototypowania, co przyspiesza procesy rozwojowe nowych pojazdów i komponentów. Druk 3D umożliwia również personalizację elementów oraz produkcję krótkoseryjną, co jest kluczowe w dostosowaniu się do specyficznych potrzeb rynku. Branża motoryzacyjna może zwiększać swoją innowacyjność, redukować koszty i czas wdrożenia nowych rozwiązań dzięki profesjonalnym technologiom druku 3D.