Strona główna » Technologie

Jesteś o krok od szybkiego, łatwego i efektywnego narzędzia jakim jest Additive Manufacturing. Odkryj nasze technologie i rozpocznij projekt.

Technologie druku 3D

Druk 3D SLS: selektywne spiekanie laserowe

Beneftity technologii SLS

01

02

Ekonomiczne wytwarzanie a części bez użycia kosztownych konwencjonalnych narzędzi formujących

Wytrzymałe materiały inżynierskie

03

04

Wysoka dokładność wymiarowa oraz niezawodność procesu SLS

Beneftity technologii SLS

01

Ekonomiczne wytwarzanie a części bez użycia kosztownych konwencjonalnych narzędzi formujących

02

Wytrzymałe materiały inżynierskie

03

Wysoka dokładność wymiarowa oraz niezawodność procesu SLS

04

Technologia Selective Laser Sintering (Selektywne Spiekanie Laserowe, SLS) zaliczana jest do grupy technologii druku 3D typu Powder Bed. Technologia SLS wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu; od motoryzacji, lotnictwo czy medycynę, po największe firmy świadczące profesjonalne usługi druku 3D. Charakteryzuje ją jeden z największych potencjałów produkcyjnych wśród technologii przyrostowych. Dane pochodzące z podzielnego na warstwy cyfrowego modelu 3D (np. zaprojektowanego w systemie CAD, uzyskanego podczas skanowania 3D) wykorzystywane są do sterowania wiązką lasera, która spieka dany przekrój zgodnie z zadaną geometrią. Po spieczeniu danej warstwy następuje obniżenie platformy roboczej oraz dozowanie nowej warstwy materiału. Proces spiekania powtarzany jest do momentu wytworzenia kompletnej geometrii części. Drukowanie 3D SLS nie wymaga zastosowania struktur wspierających, co jest dużym atutem tej technologii. Wykorzystywany przez nas system SLS posiada unikatowe rozwiązanie: otwarte parametry. Dzięki temu możemy optymalizować parametry technologiczne, dostosowując je pod Twoją aplikację.

Multi Jet Fusion (MJF)

Beneftity technologii MJF

01

02

Wysoka produktywność

Ekonomiczne wytwarzanie wysokojakościowych części bez użycia konwencjonalnego oprzyrządowania

03

04

Użycie części po optymalizacji nadaje im unikalnych właściwości

Brak konieczności używania struktur wspierających

Benefity produkcji kontraktowej

01

Wysoka produktywność

02

Ekonomiczne wytwarzanie wysokojakościowych części bez użycia konwencjonalnego oprzyrządowania

03

Użycie części po optymalizacji nadaje im unikalnych właściwości

04

Brak konieczności używania struktur wspierających
Multi Jet Fusion (MJF) należy do grupy technologii druku 3D typu Powder Bed. Charakteryzuje ją jeden z największych potencjałów produkcyjnych wśród technologii przyrostowych wykorzystywany przez firmy świadczące profesjonalne drukowanie 3D na zamówienie. Podobnie jak w technologii druku SLS, w MJF modele budowane są warstwami, jednak sposób dostarczania energii cieplnej został rozwiązany poprzez selektywne zwiększanie absorpcji światła poprzez natryskiwanie czarnego barwnika na warstwę proszku, a następnie spajanie zaznaczonego przekroju za pomocą emitera energii – lampy. Przekroje zaciemnione pochłaniają większą ilość energii i warstwa zostaje zestalona z poprzednią. Technologia ta daje możliwość wykonywania zarówno prototypów, jak i części użytkowych. Modele mają jasnoszarą barwę, mogą być barwione na kolor czarny lub inne ciemne kolory.

Druk 3D FDM/FFF

Benefity technologii FDM / FFF

01

02

Stosunkowo niska cena druku 3D FDM/FFF dzięki niskim kosztom materiałów

Duża elastyczność druku 3D

03

Szeroka gama materiałów, w tym materiały wysokotemperaturowe (np. ULTEM, PEEK)

Benefity technologii FDM / FFF

01

Stosunkowo niska cena druku 3D FDM/FFF dzięki niskim kosztom materiałów

02

Duża elastyczność druku 3D

03

Szeroka gama materiałów, w tym materiały wysokotemperaturowe (np. ULTEM, PEEK)

04

W technologii FDM/FFF materiałem przetwarzanym jest tworzywo w postaci filamentu, które zostaje podgrzane i ekstrudowane przez dyszę na pole robocze urządzenia. Technologia FDM i FFF należy do najbardziej rozpowszechnionych wśród firm świadczących druk 3D na zamówienie. Należy pamiętać, że jakość wytwarzanych części zależy od zastosowanego systemu FDM/FFF. Najlepsze efekty uzyskiwane są przy wykorzystaniu profesjonalnych systemów FDM/FFF. Materiał jest nakładany warstwami, a sposób w jaki jest nakładany, pozwala na drukowanie 3D zamkniętych przestrzeni oraz takich o wypełnieniu wzmacniających. Technologia z powodzeniem stosowana jest do produkcji prototypów funkcjonalnych, niewielkich serii oraz oprzyrządowania produkcyjnego. W zaawansowanych geometriach wymagane jest stosowanie struktur wspierających. Jeśli struktury wspierające okazują się problematyczne w twoim projekcie, sprawdź technologię SLS.

Stereolithography (SLA) / Digital Light Processing (DLP)

Benefity technologii SLA / DLP

01

02

Wysoka precyzja oraz gładkość wydruków 3D

Szeroka gama materiałów

03

04

Możliwość wytwarzania części o wysokiej transparentności

Specjalistyczne materiały przeznaczone np. dla stomatologii czy jubilerstwa

Benefity technologii SLA / DLP

01

Wysoka precyzja oraz gładkość wydruków 3D

02

Szeroka gama materiałów

03

Możliwość wytwarzania części o wysokiej transparentności

04

Specjalistyczne materiały przeznaczone np. dla stomatologii czy jubilerstwa

W technologiach żywicznych opartych na technice SLA (stereolitografia 3D) i DLP (Digital Light Processing) materiałem przetwarzanym jest tworzywo w postaci światłoczułej żywicy. Proces polimeryzacji odbywa się poprzez działanie lasera (SLA) lub matrycy (DLP). Technologie żywiczne wykorzystywane są w bardzo szerokim zakresie aplikacji, np.: motoryzacja, biotechnologia, medycyna oraz jubilerstwo. Duża precyzja wykonania części oraz szeroka gama materiałów to dodatkowe atuty tych technologii druku 3D. Dla zaawansowanych geometrii wymagane jest zastosowanie struktur wspierających, które muszą być usuwane mechanicznie. Jeśli struktury wspierające okazują się problematyczne w twoim projekcie, sprawdź technologię SLS.

PJ (Poly Jet) / Multi Jet Modelling (MJM)

Benefity technologii PJ / MJM

01

02

Wysoka rozdzielczość wytwarzanych części dzięki ultra cienkiej grubości warstwy (od 16 µm)

Możliwość wytwarzania części wielomateriałowych w ramach jednej części

03

04

Duży wybór materiałów ( od materiałów gumo podobnych do twardych)

Stosunkowo łatwa obróbka wykańczająca

Benefity technologii PJ / MJM

01

Wysoka rozdzielczość wytwarzanych części dzięki ultra cienkiej grubości warstwy (od 16 µm)

02

Możliwość wytwarzania części wielomateriałowych w ramach jednej części

03

Duży wybór materiałów ( od materiałów gumo podobnych do twardych)

04

Stosunkowo łatwa obróbka wykańczająca

W technologiach żywicznych opartych na technice PJ (PolyJet) i MJM (Multi Jet modeling) materiałem przetwarzanym jest tworzywo w postaci światłoczułej żywicy. Proces polimeryzacji odbywa się poprzez działanie lampy UV, która realizuje proces polimeryzacji selektywnie nałożonych przekrojów wytwarzanego modelu. Żywiczne technologie druku 3D wykorzystywane w bardzo szerokim zakresie aplikacji, np.: motoryzacja, biotechnologia, medycyna oraz jubilerstwo. Duża precyzja wykonania części oraz szeroka gama materiałów to dodatkowe atuty tych technologii. Dla zaawansowanych geometrii wymagane jest zastosowanie struktur wspierających, które w większości przypadków można usunąć stosunkowo łatwo poprzez rozpuszczenie lub wypłukanie strumieniem cieczy. Jeśli struktury wspierające okazują się problematyczne w twoim projekcie, sprawdź technologię SLS.

Direct Metal Laser Sintering (DMLS) / Selective Laser Melting (SLM)

Benefity technologii DMLS / SLM

01

02

Optymalizacja części pod względem masy części – topologia

Wytwarzanie struktur geometrycznych, które wykonać można jedynie poprzez druk 3d – np. kanały chłodzące dla narzędzi (kanały konformalne)

03

04

Przetwarzanie trudnoobrabialnych materiałów – np. stopy niklu

Spełnienie wysokich wymagań jakościowych dla zaawansowanych branż – lotnictwo, medycyna

Benefity technologii DMLS / SLM

01

Optymalizacja części pod względem masy części – topologia

02

Wytwarzanie struktur geometrycznych, które wykonać można jedynie poprzez druk 3d – np. kanały chłodzące dla narzędzi (kanały konformalne)

03

Przetwarzanie trudnoobrabialnych materiałów – np. stopy niklu

04

Spełnienie wysokich wymagań jakościowych dla zaawansowanych branż – lotnictwo, medycyna

Technologie DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering) i SLM (ang. Selective Laser Melting) należą do tej samej grupy technologii druku 3D: powder bed technologies. Obie technologie umożliwiają druk 3D w metalu z najpopularniejszych w obecnie stopów metali. Technologie różnią się jedynie pewnymi rozwiązaniami technicznymi, które są opatentowane przez producenta.
Proces wytwarzania 3D jest zbliżony do technologii SLS. Materiałem wsadowym jest proszek stopu wybranego metalu. W technologiach druku 3D ze stopu metali wymagane jest zastosowania struktur wspierających dla połączenia budowanego modelu z platformą maszyny oraz od pewnych kątów geometrii dla budowanej części. Struktura wspierająca ma za zadanie podpierać daną strukturę, ale także pomaga w odpowiednim odprowadzeniu energii cieplnej. Najczęściej stosowaną grubością warstwy w technologiach druku 3D z metalu są wartości 30- 60 µm.

Postprocessing

Zaawansowana obróbka wykończeniowa dla części drukowanych.
Satynowanie

Nasz autorski system wygładzania wydruków w technologiach SLS i MJF nadaje im lekki połysk z delikatną teksturą. Części barwione otrzymują wygląd zbliżony do części wykonanych za pomocą technologii wtrysku. Wygładzone modele są bardziej odporne na zabrudzenia w stosunku do surowego wydruku. Zaletą tej obróbki jest możliwość uzyskania gładkiej powierzchni bez potrzeby lakierowania czy szlifowania.

Galeria przed/po:

Before After

Wibro

Pozwala wygładzić modele wykonane w dowolnej technologii poprzez wykorzystanie kształtek ściernych w wibrującym bębnie. Powierzchnie zyskują gładką powierzchnię jak po szlifowaniu papierem ściernym. Obróbka polecana szczególnie do modeli średniej wielkości i małej szczegółowości powierzchni o obłych kształtach.

Satynowanie + Wibro

Poprzez połączenie wielu obróbek wykończeniowych, do których należą głównie wymienione wyżej satynowanie i wibro możemy uzyskać jeszcze gładszą powierzchnie w drukowanych częściach. Dla tej obróbki występują pewne ograniczenia, o których dowiesz się więcej po kontakcie z zespołem Fibometry.

Galeria przed/po:

Before After

Barwienie SLS/MJF

Wydruki 3D SLS oraz wydruki MJF można poddać barwieniu powierzchniowemu, co bez dodawania grubości na modelu, nadaje im dowolny kolor. Istnieje możliwość utworzenia koloru na specjalne życzenie klienta. Wydruki MJF najlepiej barwią się na kolor czarny ze względu na swój szary kolor.

Galeria przed/po:

Before After

Lakierowanie
Oferujemy lakierowanie wydruków we wszystkich technologiach.
Uszczelnianie
Jeśli Twój wydruk 3D musi być wodoszczelny, wydruki SLS i MJF można poddać procesowi uszczelniania, co zamyka porowatość struktury.
Powłoka rozdzielająca

W przypadku druku form istnieje możliwość pokrycia formy powłoką rozdzielającą.

Oznaczanie wydruków barwionych
Dla wydruków barwionych na czarno istnieje możliwość znakowania.