Direct Metal Laser Sintering (DMLS) / Selective Laser Melting (SLM)

Technologie DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering) i SLM (ang. Selective Laser Melting) należą do tej samej grupy technologii druku 3D: powder bed technologies. Obie technologie umożliwiają druk 3D w metalu z najpopularniejszych w obecnie stopów metali. Technologie różnią się jedynie pewnymi rozwiązaniami technicznymi, które są opatentowane przez producenta.
Proces wytwarzania 3D jest zbliżony do technologii SLS. Materiałem wsadowym jest proszek stopu wybranego metalu. W technologiach druku 3D ze stopu metali wymagane jest zastosowania struktur wspierających dla połączenia budowanego modelu z platformą maszyny oraz od pewnych kątów geometrii dla budowanej części. Struktura wspierająca ma za zadanie podpierać daną strukturę, ale także pomaga w odpowiednim odprowadzeniu energii cieplnej. Najczęściej stosowaną grubością warstwy w technologiach druku 3D z metalu są wartości 30- 60 µm.

Przytrzymaj lewy przycisk myszki aby przesunąć     →

Benefity technologii druku 3D DMLS/SLM

Druk 3D w technologii DMLS/SLM

Benefit #1

Optymalizacja części pod względem masy części - topologia

Druk 3D w technologii DMLS/SLM

Benefit #2

Wytwarzanie struktur geometrycznych, które wykonać można jedynie poprzez druk 3d - np. kanały chłodzące dla narzędzi (kanały konformalne)

Druk 3D w technologii DMLS/SLM

Benefit #3

Przetwarzanie trudnoobrabialnych materiałów - np. stopy niklu

Druk 3D w technologii DMLS/SLM

Benefit #4

Spełnienie wysokich wymagań jakościowych dla zaawansowanych branż - lotnictwo, medycyna

Materiały dostępne w technologii druku 3D DMLS/SLM

Stopy aluminium

Są to stopy oparte na stopie odlewniczym ALSi10Mg i AlSi7Mg0,6. Wydruki 3D z tego materiału stosowane są często jako funkcjonalne prototypy oraz części seryjne w przemyśle takim jak maszynowy, lotniczy czy motoryzacyjny.

Kontakt do specjalisty

Stale narzędziowe

Do najpopularniejszych stopów z tej grupy należą materiały oparte na: MaragingSteel MS, ToolSteel 1.270, ToolSteel H13. Materiały te stosowane są szeroko przy narzędziach do formowania wtryskowego i częściach pracujących w trudnych warunkach.

Kontakt do specjalisty

Stale wysokostopowe

Do najpopularniejszych stopów z tej grupy należą materiały oparte na: 316L, PH1, 17-4PH. Zastosowanie tych materiałów jest szerokie: od produkcji jednostkowej, po seryjną produkcję dla wielu branż. Materiały te stosuje się także w medycynie.

Kontakt do specjalisty

Stopy niklu

Do najpopularniejszych stopów z tej grupy należą materiały oparte na: IN718, IN625, IN939. Stopy te stosowany są w wysoce obciążonych temperaturowo aplikacjach.

Kontakt do specjalisty

Stopy tytanu
Do najpopularniejszych stopów z tej grupy należą materiały oparte na: Ti64, TiCP. Stopy te stosowane są najczęściej w zaawansowanych aplikacjach dla medycyny i lotnictwa.Kontakt do specjalisty

Koszt druku 3d i czas realizacji dostawy

Co wpływa na koszty oraz czas realizacji w DMLS/SLM

Chcesz zoptymalizować koszty?

Chcesz zoptymalizować koszty?

Zasady projektowania dla DMLS/SLM

W technologii DMLS/SLM zalecamy stosować się do następujących zasad:

Zasady druk 3D

minimalna średnica otworu 2 mm

Zasady druk 3D

minimalna grubość ścianki od 0,8 mm w zależności od geometrii

dla geometrii o kącie powyżej 35 st. możliwe jest wytwarzanie bez struktury wspierającej

należy zapewnić dostęp do obszarów z suportem w celu jego usunięcia

Zasady druk 3D

piny pozycjonujące powinny mieć grubość/średnicę co najmniej 2 mm

Potrzebujesz pomocy w projekcie?

Potrzebujesz pomocy w projekcie?