Druk 3D w Fibometry realizujemyw różnych technologiach i materiałach. Najpopularniejszymi technologiami są:

FDM (Fused Deposition Modeling)
Jest to jedna z najczęściej stosowanych technologii druku 3D. W FDM plastikowe filamenty są stopniowo podgrzewane i nanoszone warstwa po warstwie, aby stosować trójwymiarowy obiekt.
SLA (Stereolithography)
W technologii druku 3D SLA światło UV jest wykorzystywane do utwardzenia ciekłej żywicy, warstwa po warstwie, tworząc trójwymiarowy obiekt.
SLS (Selective Laser Sintering)
W technologii SLS wiązka lasera stapia ze sobą cząstki prochu budując model warstwa po warstwie. Najczęściej stosowanym materiałem jest PA12 ale również PA11, TPU, PAGF, PAFR.
SLM (Selective Laser Melting)
Technologia selektywnego stapiania wiązką lasera (ang. Selective Laser Melting) pozwala na wytwarzanie z proszków metali – precyzyjnych i jednorodnych elementów.
DLP (Digital Light Processing)
Technologia DLP to nic innego jak selektywne utwardzanie warstwa po warstwie żywic fotopolimerowych światłem UV. DLP vs SLA? W SLA druk 3D opiera się na naświetlaniu kolejnych punktów wydruku przy pomocy wiązki lasera, natomiast w DLP naświetlana jest od razu cała warstwa za światła UV.
MJF (Multi Jet Fusion)
Technologia druku 3D, opatentowana przez firmę HP. Polega na spajaniu proszków tworzyw sztucznych przy użyciu ruchomej, precyzyjnej głowicy termicznej oraz głowic drukujących nanoszących dwa rodzaje agentów wspomagających proces druku.

Każda z tych metod ma swoje zalety i wady. Zastosowanie zależy od potrzeb danego projektu.

Zobacz także: